کره ی شمالی | فراتاب
آخرین اخبار

کره ی شمالی

RSS
کره شمالی یک دانشجوی ۲۱ ساله آمریکایی را به ۱۵ سال زندان همراه با کار اجباری محکوم کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب