ویکتور اوربان | فراتاب
آخرین اخبار

ویکتور اوربان

RSS
نخست وزیر مجارستان بار دیگر بر جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا تاکید کرد.