نیروی دریایی روسیه | فراتاب
آخرین اخبار

نیروی دریایی روسیه

RSS
عبدالرسول دیوسالار
عبور از فرسودگی: نوسازی نظامی روسیه چه اهدافی را دنبال می کند؟
وزیر دفاع روسیه از آغاز عملیات گسترده نیروهای روسی در حومه حمص و ادلب سوریه با مشارکت نیروی دریایی این کشور خبر داد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب