پروفسور لینچمن | فراتاب
آخرین اخبار

پروفسور لینچمن

RSS
پروفسور لینچمن و راز پیش بینی های صد در صدی اش!
استاد امریکایی ای که پیروزی در انتخابات طی سال 1984 تا ریاست جمهوری ترامپ را پیش بینی کرده بود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب