اعتراض به انتخاب ترامپ | فراتاب
آخرین اخبار

اعتراض به انتخاب ترامپ

RSS
مریم درّی
برای رای دهندگان آمریکایی هیچ کدام از این مسائل مهم نیستند، پس از چندین دهه نگرانی که چه چیز برای کشورهای دیگر خوب است، آن ها تصمیم گرفتند تنها به این فکر کنند چه چیز برای ایالات متحده آمریکا مناسب است.
ویدیو
کیوسک
کتاب