ترامپ رئیس جمهور آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

ترامپ رئیس جمهور آمریکا

RSS
ترامپ در نخستین سخنرانی اش گفت:
ترامپ: من به جامعه بين‌الملل مي‌گويم عليرغم اولويت منافع آمريكا؛ با همه تعامل خواهيم كرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب