تاریخ حلبچه | فراتاب
آخرین اخبار

تاریخ حلبچه

RSS
فرشاد سلیمی
با تشکیل کشور عراق در اوایل سده بیستم میلادی و ظهور ناسیونالیسم کردی در عراق، حلبچه به یکی از مناطق استراتژیک در عرصه مناسبات سیاسی جدید مبدل گشت.
ویدیو
کیوسک
کتاب