اظهارنظر سران سیاسی جهان درباره نامزدهای انتخابات امریکا | فراتاب
آخرین اخبار

اظهارنظر سران سیاسی جهان درباره نامزدهای انتخابات امریکا

RSS
فراتاب در گزارشی بررسی کرد:
زمان اندکی تا تعیین چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور باقیست. به دلیل تاثیر گذاری نتیجه این انتخابات بر نظام بین الملل، سران کشورهای مختلف از دریچه نگاه خود به این انتخابات می نگرند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب