روانشناسی اردوغان | فراتاب
آخرین اخبار

روانشناسی اردوغان

RSS
دکتر هادی نقدی
زبان بدن گویاترین وجه رفتاری ماست. ما شاید بر کلاممان کنترلی داشته باشیم و برخی کلمات و عبارت‌ها را سانسور کنیم اما زبان بدن کمتر قابل سانسور است.زبان بدن اردوغان حاکی از شخصیت نارسیستیک (خودشیفته) و هیستریکی (نمایشی) وی است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب