عبد الباری عطوان | فراتاب
آخرین اخبار

عبد الباری عطوان

RSS
عبدالباری عطوان
بغدادی در پیام صوتی خود عمدتاً رهبران سنی را مورد حمله قرار می دهد از پایان آتش بس یکساله با ترکیه صحبت می کند و طرفدارانش را به ناامن سازی ترکیه و عربستان و نیز مهاجرت به لیبی فرا می خواند
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب