پیام ابوبکر بغدادی | فراتاب
آخرین اخبار

پیام ابوبکر بغدادی

RSS
رهبر داعش از شبه نظامیان خود خواست به فعالیت ها و به گفته او‌، مبارزات خود برای پنجمین سال ادامه دهند.
عبدالباری عطوان
بغدادی در پیام صوتی خود عمدتاً رهبران سنی را مورد حمله قرار می دهد از پایان آتش بس یکساله با ترکیه صحبت می کند و طرفدارانش را به ناامن سازی ترکیه و عربستان و نیز مهاجرت به لیبی فرا می خواند
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب