گولسر یلدرم | فراتاب
آخرین اخبار

گولسر یلدرم

RSS
دستگیری امروز روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها و 9 نفر دیگر از نمانیدگان پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها بازتاب ها و واکنش های متفاوتی را در پی داشت.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب