فرید زکریا | فراتاب
آخرین اخبار

فرید زکریا

RSS
فرید زکریا
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد
فرید زکریا گفت: دونالد ترامپ در حالی مشکلات اقتصادی آمریکا بویژه در حوزه اشتغال ناشی را از اجرای سیاستهای جهانی شدن معرفی می کند که این کشور بیشترین نفع را از جهانی شدن اقتصاد برده است.
مواضع تند و تیز دونالد ترامپ بیش از هر کشور دیگری این روزها چین و مکزیک را نشانه گرفته است. فرید زکریا، طی مقاله ای چین را برنده بزرگ سیاستهای ضدجهانی شدن ترامپ معرفی می‌کند.
پوپولیسم چیست؟ این پدیده معانی متفاوتی برای گروه های مختلف دارد اما در همه نسخه هایش ظن و خصومت نسبت به نخبگان، جریان اصلی سیاسی و نهادهای تاسیس شده، مشترک است. پوپولیسم خود را به عنوان سخنگوی مردم عادی فراموش شده می شناسد و اغلب خود را صدای میهن پرستان و
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب