انجمن علمي ادبيات انگليسي دانشگاه كردستان | فراتاب
آخرین اخبار

انجمن علمي ادبيات انگليسي دانشگاه كردستان

RSS
انجمن علمي ادبيات انگليسي دانشگاه كردستان برگزار مي كند;
نشست «نقد كتاب سوبژكتيويته در ادبيات و فلسفه » سه شنبه 11آبان ماه با حضور شماری از اساتید دانشگاهها، برگزار می‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب