جایزه ساخاروف | فراتاب
آخرین اخبار

جایزه ساخاروف

RSS
جایزە ساخاروف در دست بانوان کرد ایزدی;
پارلمان اروپا جایزه ساخاروف 2016 را به دو زن ایزدی اختصاص داد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب