عملیات موصل، مبارزه ارتش عراق با داعش داخل شهر موصل | فراتاب