ابوبكر بغدادي | فراتاب
آخرین اخبار

ابوبكر بغدادي

RSS
خلیفه سازمان تروریستی داعش از طریق روسای عشایر عرب خواستار توقف جنگ از سوی نیروهای پیشمرگه شده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب