درخواست ابوبکر بغدادی از پیشمرگها | فراتاب
آخرین اخبار

درخواست ابوبکر بغدادی از پیشمرگها

RSS
خلیفه سازمان تروریستی داعش از طریق روسای عشایر عرب خواستار توقف جنگ از سوی نیروهای پیشمرگه شده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب