تخریب خانه هیتلر | فراتاب
آخرین اخبار

تخریب خانه هیتلر

RSS
دولت اتریش می‌خواهد خانه‌ای را که آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، در آن به دنیا آمده بود، تخریب کند تا از تبدیل این ساختمان به محل تجمع نئونازی‌ها جلوگیری شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب