مذاکرات صلح سوریه، نشست لوزان | فراتاب
آخرین اخبار

مذاکرات صلح سوریه، نشست لوزان

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب