رای منفی به پذیرش پناهجو | فراتاب
آخرین اخبار

رای منفی به پذیرش پناهجو

RSS
مردم مجارستان با شرکت در همه‌پرسی، به پذیرش پناهجویان رأی منفی دادند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب