روانشناختی انقلاب | فراتاب
آخرین اخبار

روانشناختی انقلاب

RSS
دکتر شهپر شهرکی
مورخین چپ گرا انقلاب را جنبش خودجوش توده های مردم قلمداد می کنند و نقش رهبری را در وقوع آن ناچیز می شمارند. از سوی دیگر مورخین راست گرا و محافظه کاران، انقلاب را نتیجه ی توطئه و دسیسه ی گروهی اندک می دانند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب