خاستگاه مشترک ایدئولوژِی، داعش، اخوان المسلمین، حزب عدالت و توسعه | فراتاب
آخرین اخبار

خاستگاه مشترک ایدئولوژِی، داعش، اخوان المسلمین، حزب عدالت و توسعه

RSS
موسسه مطالعات کُردی واشنگتن:
با اطمینان می توان گفت که تفاوت های مهم اجتماعی، تاریخی و فرهنگی بسیاری میان حزب عدالت و توسعه، اخوان المسلمین و داعش وجود دارد. علاوه بر این تاکتیک های رایج مورد استفاده این گروه ها و احزاب نیز آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب