مهاجرت غیرقانونی گردهای عراق به اروپا، اقلیم کردستان، بحران مالی | فراتاب
آخرین اخبار

مهاجرت غیرقانونی گردهای عراق به اروپا، اقلیم کردستان، بحران مالی

RSS
به دنبال آغاز جنگ با داعش و بحران مالی در اقلیم کردستان عراق، بیش از 40هزار نفر از ساکنان این منطقه در یک سال گذشته، به صورت قاچاقی راهی کشورهای اروپایی شدند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب