دارونما | فراتاب
آخرین اخبار

دارونما

RSS
ثریا مردانپور
پلاسبو به نوعی از درمان گفته می شود که پزشک ، بیمار خود را بدون دادن داروی واقعی درمان می کند. ممکن است درمان دارویی یا جراحی باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب