جنگ حلب | فراتاب
آخرین اخبار

جنگ حلب

RSS
پدرام هدایتی
تحلیلی بر نشست سه جانبه ی ایران، ترکیه و روسیه در مسکو
مریم درّی
نیروهایی که به صورت طبیعی می توانند جنگ را متوقف کنند در سوریه وجود ندارند، و به همین علت جنگ همچنان به روند خود ادامه می دهد. نیروهای دولتی و شورشیان هر دو، سلاح هایشان را از خارج از کشور تامین می کنند
به منظور رسیدن کمکهای انساندوستانه به مردم روی داد
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب