اسکاتلند، لایحه همه پرسی ماندن در اتحادیه اروپا | فراتاب
آخرین اخبار

اسکاتلند، لایحه همه پرسی ماندن در اتحادیه اروپا

RSS
وزیر اول اسکاتلند در پارلمان این کشور گفت، برای محافظت از جایگاه اسکاتلند در اروپا همه گزینه ها را مد نظر قرار می دهد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب