مکانبه 2016 | فراتاب
آخرین اخبار

مکانبه 2016

RSS
دکتر سیدعلی منوری
نگاهی به فیلم مکاتبه محصول سال 2016.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب