سخنگوی داعش | فراتاب
آخرین اخبار

سخنگوی داعش

RSS
پیامدهای مرگ ابومحمد العدنانی بر گروه داعش
مرگ ابومحمد العدنانی چه پیامدهایی برای گروه تروریستی داعش دارد؟
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب