کشورهای عربی | فراتاب
آخرین اخبار

کشورهای عربی

RSS
آمریکا در حال سرازیر کردن سلاح درمنطقه است
پیش‌بینی یک روزنامه اسرائیلی از نقشه خاورمیانه در آینده‌
روزنامه اسرائیلی هایوم در گزارشی تحلیلی به قلم ایدی کوهین به بررسی فرایند تجزیه منطقه خاورمیانه ظرف چند دهه گذشته تاکنون پرداخت که بر اساس واقعیت ها در آینده ثبات و آرامش، موضوعی غیر قابل تحقق خواهد بود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب