اسماعیل قهرمان | فراتاب
آخرین اخبار

اسماعیل قهرمان

RSS
اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه:
رئیس پارلمان ترکیه ارنستو چه گوارا، قهرمان آرژانتینی آمریکای لاتین را یک "قاتل" و "راهزن" توصیف کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب