نقشه کردستان سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

نقشه کردستان سوریه

RSS
فابریس بالانش
فابرییس بالانش استاد دانشگاه لیون و پژوهشگر مهمان در مرکز تحقیقات واشنگتن است که در این مقاله به بررسی چشم انداز آتی وضعیت کردهای سوریه در راستای تلاش برای ایجاد دولتی کردی پرداخته است
ویدیو
کیوسک
کتاب