شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی | فراتاب
آخرین اخبار

شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی

RSS
پس از تغییر موضع ترکیه در مورد سوریه
پس از چرخش اخیر در سیاست ترکیه نسبت به بحران سوریه 'شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی ' وزیرخارجه قطر گفته است: درگیری وجنگ درسوریه، عراق، یمن ولیبی باید متوقف شود. مردم کشورهای خاورمیانه به دولت هایی نیاز دارند که بتواند امنیت را برای آنان به ارمغان آورد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب