چگونگی کسب تابعیت آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

چگونگی کسب تابعیت آلمان

RSS
با تصویب قوانین جدید مهاجرت روی می دهد:
رایزن فرهنگی ایران در سفارتخانه ج.ا.ایران در آلمان طی یادداشتی نوشت که با تصویب قوانین جدید مهاجرتی، بسیاری از مهاجران منتظر برای گرفتن اقامت در آلمان به کشورهای خود بازگردانده می شوند در قوانین جدید مهاجران تنها از کشورهای جنگ زده پذیرفته می شوند
ویدیو
کیوسک
کتاب