خطای انسانی | فراتاب
آخرین اخبار

خطای انسانی

RSS
مدیر ایمنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد؛
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: رعایت نکردن اصول ایمنی و فنی و خطای انسانی، از علت اصلی وقوع حوادث اخیر در صنعت پتروشیمی بوده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب