فیلم اتاق | فراتاب
آخرین اخبار

فیلم اتاق

RSS
دکتر سیدعلی منوری
فیلم هفته. فیلم اتاق محصول 2015.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب