روسیه، ایران، پایگاه هوایی همدان، مبارزه علیه داعش | فراتاب
آخرین اخبار

روسیه، ایران، پایگاه هوایی همدان، مبارزه علیه داعش

RSS
نشنال اینترست:
ما باید معنای دقیق استفاده روسها از پایگاه هوایی ایران برای حمله هوایی به سوریه را درک کرده و درسهایی که این اقدام روسها به ما می دهد را منعکس کنیم. این اقدام به معنی یک اتحاد نظامی بزرگ بین ایران و روسیه نیست. روسیه و ایران دوست هم نیستند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب