علیرضا افتخاری | فراتاب
آخرین اخبار

علیرضا افتخاری

RSS
علیرضا افتخاری به یک بیلبورد و شیوه تبلیغ یک جشن خیریه اعتراض تندی کرده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب