اسناد عضویت | فراتاب
آخرین اخبار

اسناد عضویت

RSS
هر افراط‌گرایی که برای اولین بار وارد محدودۀ تحت کنترل گروه داعش شده باید همۀ اطلاعات شخصی خود را فاش کند. این افراد همچنین می‌بایست ذکر کنند که می‌خواهند چه نقشی در این گروه تروریستی داشته باشند.
گفتگو
در گفتگوی فراتاب با عضو هیات رییسه اتاق اصناف مطرح شد:
رییس اتحادیه ی پوشاک تهران در گفتگو با فراتاب خبر داد:
ویدئوی گفت و گوی شبکه خبر با اردشیر پشنگ
ویدیو
کیوسک
کتاب