قدرت نظامی در ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

قدرت نظامی در ترکیه

RSS
بهنام وکیلی
یکی از عواملی که امروز در ادبیات سیاسی در رابطه با چرایی وقوع کودتای نظامی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمایلی است مبنی بر بدست گرفتن قدرت سیاسی که می‌تواند در بدنه و عناصر نهاد ارتش ایجاد شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب