امام جماعت مسجد الفرقان، تیراندازی به امام جماعت مسجدی در نیویورک | فراتاب
آخرین اخبار

امام جماعت مسجد الفرقان، تیراندازی به امام جماعت مسجدی در نیویورک

RSS
در حمله‌ای نزدیک مسجد جامع الفرقان در نیویورک امریکا امام جماعت مسجد و دستیارش کشته شدند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب