امنیت آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

امنیت آلمان

RSS
طرح وزیر کشور آلمان برای مقابله با تروریسم
دولت آلمان با هدف مقابله با افزایش حملات تروریستی در این کشور، مقررات امنیتی جدیدی از جمله سلب تابعیت اعضای آلمانی وابسته به این گروهها پیشنهاد داده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب