کمال شنگالی | فراتاب
آخرین اخبار

کمال شنگالی

RSS
گزارشی از رونمایی از سه کتاب شعر کمال شنگالی (امینی)
کمال شنگالی (امینی)
بخش دوم و پایانی
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب