ژینوساید کردهای عراق | فراتاب
آخرین اخبار

ژینوساید کردهای عراق

RSS
کمال شنگالی (امینی)
بخش دوم و پایانی
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب