نوبخت،سرمایه گذاری خارجی،قانون بودجه | فراتاب
آخرین اخبار

نوبخت،سرمایه گذاری خارجی،قانون بودجه

RSS
با وزیدن نسیم برجام در فضای اقتصادی کشور روی می دهد:
نوبخت اظهار داشت:در سه ماهه پایانی امسال سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار و در چهارماه و نیم امسال در 38 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 295 میلیون دلار انجام شده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب