تیراندازی در هند، ایالت آسام، جبهه دموکراتیک ملی | فراتاب
آخرین اخبار

تیراندازی در هند، ایالت آسام، جبهه دموکراتیک ملی

RSS
تیراندازی در شبه قاره:
روز جمعه در حمله مهاجمان مسلح به بازاری در آسام، ایالتی در شمال شرقی هند حداقل 14 نفر کشته شدند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب