زمانی نیا،بابک زنجانی ،وزارت نفت | فراتاب
آخرین اخبار

زمانی نیا،بابک زنجانی ،وزارت نفت

RSS
زنجانی و وزارت نفت
معاون بین الملل وزیر نفت گفت: متاسفانه به نظر می رسد برخی در داخل کشور تمایلی ندارند که پرونده بابک زنجانی تعیین تکلیف شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب