روزجهانی زن | فراتاب
آخرین اخبار

روزجهانی زن

RSS
پرونده ویژه فراتاب (23)
چرا روز جهانی زن شکل گرفت؟
در حال حاضر تنها یک پنجم کرسی‌های پارلمانی در اختیار زنان است و تنها ۱۹ نفر از ۱۹۶ روسای دولت در کشورهای مختلف را زنان تشکیل می‌دهند.
ویدیو
کیوسک
کتاب