ایران+پاکستان،قراردادگازی،عدم اجرای قرارداد | فراتاب
آخرین اخبار

ایران+پاکستان،قراردادگازی،عدم اجرای قرارداد

RSS
ایران به پاکستان پول بدهد برای صادرات گاز یا پاکستان به ایران؟
پاکستان در هر صورت به گاز نیاز دارد اما ما نباید پول پرداخت کنیم تا گاز ما را دریافت کنند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب