قوه قضاییه ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

قوه قضاییه ترکیه

RSS
حسن علیزاده شیلسر
آیا ترکیه می تواند به سادگی مجازات اعدام را احیا کند؟ مسیر عملیاتی کردن بازگرداندن مجازات اعدام به محاکم قضایی ترکیه چگونه است؟
ویدیو
کیوسک
کتاب